همکاران

همکاران (6)

مارک

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط Super User

متخصص سئو.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

مینا

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط Super User

متخصص طراحی.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

محمد

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط Super User

متخصص توسعه دهنده.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

مجید

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط Super User

توسعه دهنده.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

ساناز

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط Super User

مدیر.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

مریم

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط Super User

مربی.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی