بلاگ

سازمان توسعه تجارت خبر یکشنبه خبرگزاری

فروردين 09, 1395 نوشته شده توسط Super User

سازمان توسعه تجارت خبر یکشنبه خبرگزاری فارس مبنی بر تغییر مدیریت این سازمان را تکذیب کرد.

توسعه تجارت خبر یکشنبه خبرگزاری فارس

فروردين 09, 1395 نوشته شده توسط Super User

سازمان توسعه تجارت خبر یکشنبه خبرگزاری فارس مبنی بر تغییر مدیریت این سازمان را تکذیب کرد..

صفحه3 از3