جمعیت 5 میلیون نفری خود مرکزیت تجار

توضیحات پروژه

صدرزاده ادامه داد: مردم شهر بصره تاجرپیشه هستند، اتاق بازرگانی این بندر جنوبی عراق قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی خاورمیانه است و این شهر با جمعیت 5 میلیون نفری خود مرکزیت تجاری استان‌های جنوبی عراق را به دوش

جزئیات پروژه

  • مشتریان: Lorem ipsum dolor
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395