• info@gmail.com

 • تماس با ما:(+89) 530-352-3027

 • زمان :Mon-Sat: 10.00-17.00

 • 1

  multi use for image's & video's like youtube, vimeo

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ornare elementum leo. Suspendisse finibus mollis lorem, nec ornare libero fringilla id.

  Read More

 • Build a stable website with prixomo

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ornare elementum leo. Suspendisse finibus mollis lorem, nec ornare libero fringilla id.

  Purchase Now

 • Results and rock solid Dependability

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ornare elementum leo. Suspendisse finibus mollis lorem, nec ornare libero fringilla id.

  Download

 • Reliability Of our products

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ornare elementum leo. Suspendisse finibus mollis lorem, nec ornare libero fringilla id.

  Know More

نقشه نفت

اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی

بیشتر...

نقشه اتوموبیل

اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی

بیشتر...

نقشه شیمی

اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی

بیشتر...

حمل و نقل

اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی

بیشتر...

بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی.

انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 3) با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز  از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 3) با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز  از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی
 • در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد،
 • فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی
 • ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی
 • ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست
سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 4) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، نشی، و دو ناظر) از قبیل اخذسایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 4) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، نشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ

گه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات

ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از 7 نفر (رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.

در مورد شرکتهای تعاونی عام

در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های

محصولات و ارسال

داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر اساس دستورالعم
کارکنان دولت نمیتوانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند کارکنان دولت نمیتوانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند

“ هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،برگه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره 5) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

01.

نفت و بنزین

بیمه
خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند
02.

برق

بیمه
خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند
03.

شیمی

بیمه
در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام الاختیاهر یک از اعضاء
04.

آلمینیوم

بیمه
در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام الاختیا
05.

کاغذ

بیمه
صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب
06.

استیل

بیمه
با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی
07.

آرایشی

بیمه
اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند،
08.

اطلاعات

بیمه
اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند،
.شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست
شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند
نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری
ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان مختص شرکت
در یک طبقه بندی،شرکت های تجاری را از

درباره ما


قانون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشد) می توانند شرکت تشکیل دهندقانون،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشد) می توانند شرکت تشکیل دهند
 • شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است
 • در حالی که شرکت تجاری اصولاَ یک شخصیت
 • شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد
 • در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری
 • موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است

خدمات ما

در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های

شرکت مدنی عمدتاَ با ثبت در دفاتر رسمی هویت پیدا می کند.(به جز شراکت ورثه در میراث که نیازمند ثبت نیست)،در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکت ها هویت پیدا می کند.

شرکت های تجاری حتماَ و ضرورتاَ در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند


شرکت های تجاری حتماَ و ضرورتاَ در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند


مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم،محدود به سرمایه،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم،محدود به سرمایه،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 • شرکت های تجاری سرمایه ای
 • شرکت های تجاری شخصی
 • شرکت های تجاری مختلط
 • شرکت های تجاری کمیتی
 • اقسام شرکت های تجاری
 • شرکت های سهامی
 • شرکت های با مسئولیت محدود
 • شرکت های تضامنی

جدیدترین مطالب

اخبار و مطالب را در این قسمت مطالعه کنید

23
تیر1395

شرکت های مختلط غیر سهامی

در رابطه با نحوه ی تشکیل انواع شرکت و همچنین نحوه ثبت شرکت های تجاری، در سایر مقالات به طور...

23
تیر1395

در انتها خاطر نشان می شوی...

اهمیت موضوع ،دیری است که خدمات خود را به متقاضیان ثبت شرکت ارائه می نماید.چنانچه قصد دارید شرکت خود را...

23
تیر1395

شرکت های تجاری سرمایه ای

در یک طبقه بندی،شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسئولیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح ذیل...

تیم همکاران

همکاران ما و تیم اجرایی

تیم تولید همکاران و اعضا
در این نوع شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسئولیتی ندارند و اصولاَ
تیم اجراهمه همکاران
مختلط سهامی و غیر سهامی.شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم

جهت مشارکت

می توانید با مشاورین و وکلای شرکت تماس بگیرید


در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکا نامحدود است

مشتریان

در این نوع شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسئولیتی ندارند و اصولاَ قصد از ایجاد آن ها رفاه اعضای آن است.شرکت های تعاونی از این دسته اند. در این نوع شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسئولیتی ندارند و اصولاَ قصد از ایجاد آن ها رفاه اعضای آن است.شرکت های تعاونی از این دسته اند. در این نوع شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسئولیتی ندارند و اصولاَ قصد از ایجاد آن ها رفاه اعضای آن است.شرکت های تعاونی از این دسته اند.
Client 1
Client 2
Client 3
Client 1
Client 2
Client 3

مشتریان و همکاران ما

نظرات

88983197-88983198

جهت تماس با تیم پی سی تمپلیت

آدرس

آدرس :

امیرآباد پلاک1593واحد5

تلفن :

88983197

فکس:

8883198

ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مارا دنبال کنید :

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه و آگاهی از جدیدترین اخبار سایت ایمیل خود را وارد کنید
عضویت