mini logoسرمايه در شرکت سهامى خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود

طراحی سایت

مديران در شرکت سهامى خاص الزاماً بايستى سهامدار بوده مديران در شرکت با مسئوليت محدود بصورت موظف.

مدیریت شبکه

شرکا تقسيم تقسيم سود در شرکت سهامى خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه.

عکاسی

در قانون تجارت ایران، وجود هفت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان .

قالب های زیبا

هفت نوع شرکت، بیش از انواع دیگر، پاسخگوی نیازهای شرکا می باشند، و بیش از 90 درصد شرکتهایی که در ایران ثبت میشوند.

نمونه کارهای اخیر

تجارت الکترونیک از جمله فرصت هایی می باشد که سبب می شود تا نه تنها در ایران بلکه معاملات خود را در سطح جهانی به انجام رسانید و این امر به معنای افزایش قدرت و تسلط بر بازارهای رقابتی می باشد و توصیه می کنیم در صورتی که شما هم برای پیشرفت
1876

مشتریان ما

500

افتخارات

1502

پروژه های ما

300

تعداد تصاویر

اخبار

شرکتهای با مسئولیت محدود عمدتاً برای انجام تجارتهای کوچک و یا خانوادگی و شرکتهای سهامی برای انجام فعالیتهای گسترده تر و مهم تر تجاری تشکیل می‌گردنددر شرکت با مسئوليت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامى.

اخبار | آبان, 06 1394

سرمايه در شرکت سهامى خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است سرمايه در شرکت با مسئوليت محدود…

طراحی | آبان, 06 1394

تقسيم سود در شرکت سهامى خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شرکا تقسيم خواهد شد و در…

عکاس | آبان, 06 1394

از آنجا که شرکتهای تجاری، به موجب مواد قانون تجارت موظف به داشتن دفاتر تجاری هستند، لذا مدیران و یا نمایندگان آنها ، جهت جلوگیری…